Kulki mięsne w glazurze sojowej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Pierwsza myśl, która pojawia się w głowie na hasło ‘impreza’ to jest układanie menu, z uwzględnieniem potrzeb i zamiłowań moich gości. Uwielbiam gotować dla innych, największą radość sprawia mi patrzenie, jak smakuje (mam nadzieję, że nie oszukują), to co zostało przygotowane. Potrawy, które wyjątkowo lubię przygotowywać to są tak zwane potrawy składające się na szwedzki stół – drobne przekąski, gotowe by w jednym kęsie wyłapać całą gamę smaków i szybko chwycić po następną, inną, równie bajkową w smaku. Lubię przy tym pamiętać o jakości potrawy, czyli zachować zdrowy balans między kalorycznością a smakiem. Doświadczenie pokazało, że na dobrym jedzeniu goście się lepiej bawią, alkohol tak szybko nie szkodzi i impreza kończy się gdy słońce wita nowy dzień.

The first thought that comes to mind associated with ‘party’ is stacking menus, taking into account the needs and passions of my guests. I love to cook for others, the greatest joy for me seeing how does it taste (I hope my guests do not cheat), what has been prepared. The sishes that I like to prepare exceptionally are the so-called foods that make up the Swedish table – snacks, ready to catch in one bite with the whole range of flavors and quickly grab the next one, another, equally fabulous tasteful. I like to be remembered for the quality of food, or to maintain a healthy balance between caloric and taste. Experience has shown that good food better keeps guests entertaining, alcohol does not matter so quickly and the event ends when the sun greets the new day.

Continue reading